Loading...

DODATNE USLUGE:

RASTI ZDRAVO

Program "Rasti zdravo" uči decu da od malena zavole fizičku aktivnost i da razviju zdrave životne navike.
Osnovni cilj programa je da se razvija zdravstvena kultura, čuva i unapređuje sopstveno zdravlje, zadovolji potreba za kretanjem i putem toga stvori navika svakodnevnog fizičkog vežbanja. Pored edukacije o higijenskim navikama, deca će učiti o tome koliko je važna zdrava ishrana za pravilan rast i razvoj.
Igre su sastavni deo programa. Program omogućava zadovoljenje dečije potrebe za igrom, razvija moralne osobine deteta i radne navike, samodisciplinu, samostalnost u radu i pomaganju drugima.
Trening se održava dva puta nedeljno uz nadzor saradnika sportskog kluba "TK Azija" u trajanju do 45 minuta.

IGROM DO MATEMATIKE

Cilj programa je omogućiti što većem broju dece da u ranom uzrastu podstaknu razvoj logičkog mišljenja i tako postignu bolje rezultate u školovanjuu i daljem životu.
Svaka lekcija je dinamična i podrazumeva rad prilagođen deci ranog uzrasta. Deca u uzrastu do 7 godina usvajaju znanja kroz igru pa i ne primete kada su počeli da sabiraju, oduzimaju, množe i dele - ovako razvijaju ljubav prema brojevima i matematici. Deci se pruža prilika da stvaraju čvrste temelje za nadgradnju znanja iz matematike i da kroz školovanje nemaju teškoće sa matematikom.
Program se realizuje u obliku grupne nastave (do 7 polaznika), jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta do jednog sata.
Program "Igrom do matematike" realizuje saradnik iz internacionalne škole matematike 2 plus 2, koji je specijalizovan u domenu razvoja logičkih veština kod dece u ranom razvoju.

ENGLESKI KROZ IGRU

Cilj je da se deca zainteresuju za učenje engleskog jezika i stvori osnova za dalje izučavanje jezika kroz igru na teme koje ih interesuju.
Sadržaj programa čine teme koje su deci bliske i prepoznatljive, a obrađuju se kroz igru, putem slikovnica, crteža, slika, postera, audio materijala...pozdravi i predstavljanje, brojevi do 10, boje, radna soba u vrtiću i stvari u njoj, godišnja doba, moja porodica, moje telo i delovi garderobe, voće i povrće, hrana i piće, domaće i divlje životinje, praznici, prevozna sredstva, moj dom i delovi nameštaja i drugo.
Predviđen je za decu uzrasta od 3 do 6,5 godina. Realizacija programa je u vaspitnoj grupi u skladu sa organizacijom rada vrtića. Realizator programa je nastavnik engleskog jezika. Program će se realizovati dva puta nedeljno, u trajanju od 45 minuta.

RAZGOVARALICA

Ovaj program vodi stručni saradnik-logoped. Program će biti realizovan i kroz radionice sa decom za sve vrtićke grupe kao i za stariju jaslenu grupu.
Cilj logopedskih radionica namenjenih deci vrtićkog uzrasta jeste podsticanje predčitačkih i predpisačkih sposobnosti koje predstavljaju preduslov za uredan razvoj školskih veština. Logopedske radionice obuhvataju:

  • Vežbe auditivne percepcije;
  • Vežbe vizuelne percepcije;
  • Vežbe vizuelne i slušno-govorne memorije;
  • Vežbe grafomotorike;
  • Bogaćenje rečnika i razvoj saznajnih spobnosti;
  • Savladavanje početnih matematičkih pojmova;
  • Razvoj veština socijalne komunikacije;
  • Vežbe motorike šake i prstiju;
  • Vežbe pažnje i koncentracije.
Logopedske radionice za stariju jaslenu grupu predviđene su za ranu stimulacija koja podrazumeva stvaranje adekvatnih uslova za pravilan razvoj govorno-jezičkih i komunikacijskih sposobnosti i praćenje daljeg razvoja ovih sposobnosti.
Osim logopedskih radionica, prema potrebi zainteresovanih roditelja dece uzrasta od 2 godine do polaska u školu u cilju poboljšanja govorno-jezičkog razvoja postoji mogućnost individualnog i grupnog rada sa decom.

FOLKLOR

U saradnji sa KUD Okarina realizujemo ovaj program da deca se upoznaju sa narodnom kulturom i tradicijom, upoznaju narodne igre, pesme i nošnju. Osim što pomaže razvijanju psiho-fizičkog razvoja deteta, kroz igru se razvija i osećaj pripadnosti grupi, osećaj zadovoljstva u učenju i ponavljanja igračkih elemenata uz muzičku pratnju.Program je predviđen za decu uzrasta od 3 godine do polaska u školu. Realizovaće se dva nedeljno u trajanju od 45 minuta.

BALET

Duo balet organizuje časove baleta u vrtićima. Čas će se održavati jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta.

NAŠE POZORIŠTANCE

U saradnji sa glumicom Sofijom Jeremić Koko realizujemo ovaj program koji se bazira pre svega na podsticanju mališana da slobodno i bez stida iskažu svoje talente. Da osete svoj govor i telo kao i da maksimalno razvijaju svoju maštu kroz razne zabavne vežbe iz glume, dikcije i scenskog pokreta. Takođe jedan od ciljeva je da se deci ukaže na važnost kulture i lepog ponašanja kao sastavnog dela njihovog života. Časovi glume će se održavati jednom nedeljno u trajanju od 45 minuta.

TENIS

U saradnji sa teniskim klubom Loptica realizuje se ovaj program u kome deca na zabavan način usvajaju osnove tenisa.Program je predviđen za decu uzrasta od 3 godine do polaska u školu. Realizovaće se dva nedeljno u trajanju od 45 minuta.