Loading...

Kreativna kockica - jaslice Program nege i vaspitno-obrazovnog rada dece od 12 meseci do 3 godine

Ovim programom obuhvaćene su grupe patuljaka (uzrast dece od 12 meseci do 3 godine).

Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom, jaslenog uzrasta jeste nega, održavanje higijene, zadovoljavanje potrebe za snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu i vaspitanje. Od prvih dana boravka deteta u jaslicama počinje se sa stimulacijom razvoja govora i čula i usvajanjem kulturno-higijenskih navika.

Program rada sa decom usmeren je na:

  • Održavanje i podsticaj fizičkog zdravlja dece - formiranje pravilnog držanja tela, ovladavanje motorikom, usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje osnovnih navika telesne higijene (postepeno i strpljivo odvikavanje od korišćenja pelena), podsticanje na samostalno uzimanje hrane.
  • Emocionalno-socijalni razvoj - rad na očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojom sredinom; pomoć u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti; kroz igru i upućivanjem primerom, rad na usvajanju pravila ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti; rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih emocija, upotrebom jezika razumljivim detetu.
  • Senzomotorno - perciptivni razvoj - rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje, upoznavanjem sa osnovnim pojavama i manifestacijama u prirodi; stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz praktične aktivnosti; podsticanje samostalnih koraka uz aktivno učestvovanje u igri u zatvorenom i otvorenom prostoru, korišćenjem adekvatnih predmeta i sredstava; održavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta; podsticanje i bogaćenje dečjeg govora.

Program se ostvaruje kroz igru, uz prilagođene igračke i didaktički materijal.
Zadatak medicinskih sestara-vaspitača jeste da obezbede prijatnu i sigurnu sredinu u kojoj uz adekvatne sadržaje dete:

  • Ima priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje
  • Uči o međuljudskim odnosima
  • Oplemenjuje osećanja
  • Stiče nova životna iskustva i osnovna znanja.