Loading...

Kreativna kockica - program vrtićke grupe Program vaspitno-obrazovnog rada za decu uzrasta od 3 godine do polaska u pripremni predškolski program

Ovim programom obuhvaćene su grupe vilenjaka (uzrast dece od 3 godine do polaska u pripremni predškolski program).

Program se realizuje kroz godišnje, mesečno i dnevno planiranje uz poštovanje ličnosti svakog deteta, njegovih uzrasnih mogućnosti, potreba i interesovanja. Sadržaj programa rada sa decom definisali su vaspitači uz pomoć i podršku stručnih saradnika . U toku svakog dana boravka u vrtiću, dete ima priliku da se fizički razvija, igra i da uči kroz zabavu. Naš program se zaniva na učenju kroz igru, koja je dovoljno podsticajna i fleksibilna da dopusti individualni razvoj svakog deteta, i dovoljno sadržajna da podstakne kognitivni razvoj i samodisciplinu.

U prijatnoj sredini uz adekvatne igre i didaktički materijal ostvaruje se:

 • bogaćenje i podsticanje dečjeg razvoja,
 • napredovanje kroz socijalni, emocionalni, fizički i intelektualni razvoj,
 • praćenje razvojnih i individualnih karakteristika.

Ciljevi programa:

 • Samostalnost
 • Kreativnost
 • Radoznalost
 • Emocionalna stabilnost

Zadaci programa usmereni su na:

 • Fizički razvoj - upoznavanje sopstvenog tela, razvoj motorike, snage, brzine, okretnosti korišćenjem sportskih disciplina; usavršavanje fine motorike i jačanje disajne musculature;
 • Jezički i kreativni razvoj - razvoj govora (pravilan izgovor svih glasova, bogaćenje rečnika i proširivanje rečenice, usvajanje gramatički pravilnog govora,verbalno i neverbalno izražavanje, kultura komunikacije, slušanje, pamćenje i prepričavanje);
 • Svet oko nas - upoznavanje prirode i društva (živa i neživa priroda, svet životinja, biljaka, ekološka saznanja, prirodne pojave, saobraćajna kultura, profesije);
 • Kognitivni razvoj - upoznavanje sa matematičkim pojmovima (raspoređivanje objekata prema određenom pravilu, uočavanje geometrijskih predmeta, uočavanje skupova, formiranje nizova, snalaženje u vremenu, zamišljanje prostornih odnosa);
 • Zdravstveno - higijenske aktivnosti;
 • Socijalno-emocionalni i duhovni razvoj - upoznavanje sa bazičnim međuljudskim odnosima, odnosom prema sebi i sa elementarnim normama etičkog sistema;
 • Svet umetnosti i estetike - likovno vaspitanje (vežbanje fine motorike ruku, upoznavanje likovnih tehnika i materijala, osnovne i izvedene boje, uočavanje detalja, podsticanje kreativnosti); muzičko vaspitanje (podsticanje interesovanja za muziku, šum-ton-ritam, pevanje, sviranje, upoznavanje muzičkih pravaca).