Loading...

Pripremni predškolski program

Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, godinu dana pred polazak deteta u školu. Ovaj program doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.

Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese:

 • celovitom razvoju deteta,
 • razvoju sposobnosti,
 • proširenju iskustva,
 • bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe.

Zadaci vaspitno - obrazovnog rada su:

 • podsticanje i razvoj samostalnosti,
 • podrška fizičkom razvoju,
 • jačanje socio-emocionalne kompetencije,
 • podrška saznajnom razvoju,
 • negovanje radoznalosti,
 • podsticanje kreativnosti,
 • uvažavanje individualnosti,
 • razvoj samopouzdanja.

U ostvarivanju pripremnog predškolskog programa polazimo od toga da je svako dete jedinstveno, da ima svoj tempo razvoja, svoj temperament, svoje želje i potrebe. Uloga vaspitača je da prepoznaje i otkriva različite dečije mogućnosti, da usmerava decu da istražuju i uočavaju odnose između predmeta i pojava, kontinuirano procenjuje i kritički preispituje svoju vaspitnu praksu, menja je i unapređuje.

Jedan od važnih segmenata pripremnog predškolskog programa jeste i upoznavanje sa školom kao institucijom, tako da ćemo za naše predškolce organizovati obilazak osnovnih škola u okruženju. Deca će imati priliku da se druže sa đacima prvacima,da upoznaju učitelje, razmenjuju utiske i na taj način će steći neophodna iskustva i saznanja o školi.

Cilj nam je da naši predškolci edukativno pripremljeni krenu u školu, da lako private školske obaveze i da se uspešno uklope u novu sredinu.
Oblasti putem kojih se ostvaruje pripremno predškolski program su:

 • Razvoj matemačkih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, poređenje i procenjivanje, geometrijski oblici i tela, linije, skupovi),
 • Razvoj govora (bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno i neverbalno izražavanje, komunikacija, govorno stvaralaštvo),
 • Početno opismenjavanje (elementarno čitanje i elementarno pisanje),
 • Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živa i neživa priroda, čovek kao društveno biće, rad ljudi, zaštita životne sredine, saobraćajno vaspitanje),
 • Muzičko vaspitanje (slušanje muzike i pokret uz muziku, pevanje, sviranje),
 • Likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, plastično oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje).
 • Telesno vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja i održavanje higijene).

Kreativna kockica - jaslice